Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

Kivel oszthatja meg a BD a személyes adataimat?

A BD a vállalaton belüli szervezetekkel, a szolgáltatóinkkal és üzleti partnereinkkel, valamint — a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően — kormányzati szervekkel, bíróságokkal, külső tanácsadókkal és más hasonló külső felekkel oszthatja meg az Ön személyes adatait.

További információk itt találhatók. Meddig őrzi meg a BD a személyes adataimat? A személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az adatgyűjtés céljainak megvalósításához az szükséges, összhangban a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal.

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

Milyen jogaim vannak a személyes adataim tekintetében? Ön számos különböző joggal rendelkezik a személyes adatai tekintetében. Ide tartozik az adataihoz való hozzáférés joga, az adatai helyesbítésének és törlésének joga, bizonyos adatkezelési tevékenységek elleni tiltakozás joga, valamint néhány egyéb, kifejezetten szakmai jellegű korlátozás az adatkezelés módjára és annak továbbítására vonatkozóan az adathordozhatóság részeként. Az Ön jogai fontosak, ezért ezeket itt foglaltuk össze részletesen.

Kihez fordulhatok, ha kérdésem van?

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a személyes adataival kapcsolatban, akkor tájékoztasson bennünket. Az elérhetőségeket a jelen Tájékoztató végén találja.

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

A tájékoztató teljes szövege A személyes adatok kategóriái A BD a személyes adatok következő kategóriáit gyűjtheti, kezelheti és használhatja fel Önnel kapcsolatban, amelyeket vagy Öntől, vagy egy harmadik féltől szerzett meg például a munkáltatójától vagy attól az egészségügyi intézménytől, ahol dolgozik, illetve más üzleti kapcsolatok révén együttesen: személyes adatok : azonosító adatok, például teljes név, tudományos fokozat, üzleti elérhetőségek; foglalkozási adatok, például üzleti név és típus pl.

Az adatkezelés céljai és jogalapjai Személyes adatokat a következő célokból gyűjtünk, kezelünk és használunk fel együttesen: adatkezelési célok. A BD továbbá a következő jogalapokra hivatkozva gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat: Adatkezelési célok Az érintett személyes adatok kategóriái Jogalap Termékek és szolgáltatások nyújtása, beleértve a műszaki tanácsadást és a karbantartási szolgáltatásokat.

Azonosító adatok; termékadatok; kommunikációs adatok.

Ügyfélszolgáltatás biztosítása és az ügyféllel folytatott egyéb kommunikáció. Marketing- és ügyfélkapcsolati tevékenységek: ide tartozhat profilkészítés, illetve a BD termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos potenciális igényeinek kategorizálása egyénre szabott marketing céljából. Azonosító adatok; foglalkozási adatok; termékadatok; kommunikációs adatok. Az érintett hozzájárulását adta a személyes adatainak kezeléséhez a GDPR 6. Klinikai és más személyzet képzési nyilvántartásai Azonosító adatok; foglalkozási adatok; képzési adatok.

Gyógyítható-e a prosztatagyulladás akupunktúrával

A biztonsággal és a visszaélések megelőzésével kapcsolatos tevékenységek, például csalás megelőzése, az informatikai rendszerek használatával való visszaélés megelőzése, fizikai biztonság, informatikai és hálózati biztonság vagy belső vizsgálatok.

Azonosító adatok; foglalkozási adatok; kommunikációs adatok; termékadatok; pénzügyi vagy fizetési adatok. A jogi kötelezettségek vagy normák betartása, a hazai vagy külföldi szabályozó hatóságok vagy más hatóságok megkereséseinek és jogi követelményeinek való megfelelés és a megkeresések megválaszolása, az egészségügyi szakemberekkel folytatott interakciókra vonatkozó átláthatósági jogszabályok, valamint az azokkal egyenértékű törvények és rendeletek betartása, az ipari szabványok és kódexek, mint például a MedTech Europe üzleti gyakorlatra vonatozó etikai kódexének betartása, illetve a forgalmazók és más közvetítők képzésére vonatkozó szabályoknak való megfelelés.

Azonosító adatok; foglalkozási adatok; termékadatok; kommunikációs adatok; pénzügyi vagy fizetési adatok.

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

A személyes adatok a jelen Tájékoztatóban leírtak szerinti megadása a fent leírt adatkezelési célok megvalósításához szükséges. Bár személyes adatainak megadása önkéntes, ha Ön ezeket nem adja meg, akkor nem élvezheti az adatkezelés céljából származó előnyöket. A címzettek kategóriái Számíthat arra, hogy személyes adatait az alábbi adatkezelési célokból harmadik feleknek továbbítjuk: A BD-n belül: A Becton, Dickinson and Company az Egyesült Államokban, valamint a BD kapcsolt vállalkozásai egyaránt megkaphatják az Ön személyes adatait a szükséges adatkezelési célokból.

A BD kapcsolt vállalkozásainak adatait a vállalati dokumentumok között találja a www.

A prosztatadaganatok szövettani típusai

Bizonyos felvásárló vagy felvásárolt jogalanyokkal: Ha a BD-t részben vagy egészben értékesítik vagy átadják, vagy ha egy másik szervezetet vásárol fel vagy olvaszt be a BD vagy ha bármilyen hasonló tranzakciót terveznekakkor az Ön személyes adatait át lehet adni a másik gazdálkodó egységnek az ügylet lebonyolítása előtt vagy után, az alkalmazandó jogszabályokban biztosított bármely Prostatit antibiotikumok nélkül figyelembevételével, ideértve annak a joghatóságoknak a jogszabályait is, ahol a másik vállalkozás található.

Adatfeldolgozókkal: Bizonyos szolgáltatók, mint például informatikai támogatást nyújtó, logisztikai és marketingszolgáltatók adatfeldolgozók megkapják az Ön személyes adatait, hogy a szükséges utasítások alapján kezeljék az ilyen adatokat, különösen informatikai és egyéb adminisztratív szolgáltatások biztosításához, az alkalmazandó jogszabályok betartásának elősegítése és egyéb tevékenységek érdekében.

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

Az adatfeldolgozókat szerződéses kötelezettségek terhelik a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedések végrehajtására az Ön személyes adatainak védelme érdekében, és a személyes adatok feldolgozása csak az utasítások szerint történhet. Bizonyos más harmadik felekkel: Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait meg kell osztani szakmai tanácsadókkal, szabályozókkal, kormányzati hivatalokkal és más hasonló szervekkel, például abban az esetben, ha átláthatóvá kell tennünk az egészségügyi szakemberekkel vagy kormányzati tisztviselőkkel fenntartott kapcsolatunk üzleti tevékenységre vonatkozó tartalmát.

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

A személyes orvos a prosztatitis kezelésére a férfiakban való hozzáférés általában azokra a személyekre korlátozódik, akiknek ezeket az adatokat a munkaköri kötelezettségeik teljesítése érdekében ismerniük vagy használniuk kell.

Más címzettek olyan országokban lehetnek például az Egyesült Államokban, Indiában vagy Malajziábanahol a személyes adatok védelmi szintje az európai adatvédelmi jog szempontjából nem tekinthető megfelelő szintű védelemnek. Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az EGT területén kívüli adattovábbítás az alkalmazandó adatvédelmi jogszabály előírásainak megfelelő szintű védelmet élvezzenek.

Olyan országok esetében, amelyek nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, a személyes adatok átadásához, megfelelő garanciákat kérünk, amelyek például a következők lehetnek: az Európai Bizottság vagy a felügyeleti hatóság által elfogadott egységes adatvédelmi feltételek GDPR Ha másolatot szeretne kérni az ilyen megfelelő biztosítékokról, akkor lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 7.

A BD kapcsolt vállalkozásai számára átadott személyes adatokat az Európai Bizottság vagy a felügyeleti hatóság által elfogadott egységes adatvédelmi feltételek GDPR Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvány nélküli adatfeldolgozók, illetve megfelelőségi határozattal nem rendelkező országokban található adatfeldolgozók felé továbbított adatokat rendszerint szintén az ilyen egységes adatvédelmi feltételek védik.

Adatmegőrzési időszak A személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az adatgyűjtés és adatkezelés céljainak megvalósításához az szükséges, összhangban a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha anonimizáljuk az adatokat, akkor azok már nem minősülnek személyes adatoknak, és már nem azonosíthatják Önt; ebben az esetben ezeket az adatokat további értesítés nélkül felhasználhatjuk.

A személyes adatok megőrzése szükséges időtartamának meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatainak jogosulatlan felhasználása vagy közzététele által okozott esetleges károk kockázatát, a személyes adatok feldolgozásának céljait, függetlenül attól, hogy ezeket a célokat más eszközökkel és az alkalmazandó jogi követelmények révén is elérhetjük-e.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelési tevékenység jogszerűségét. Hozzájárulását úgy is visszavonhatja, hogy az alábbiakban foglaltak szerint felveszi velünk a kapcsolatot. Ne feledje, hogy a vonatkozó helyi adatvédelmi jogszabályok korlátozhatják ezen jogait. Személyes adataihoz való hozzáférés joga: A vonatkozó adatvédelmi jogszabály értelmében Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kérjen.

Az adatokhoz való hozzáférés többek között az adatfeldolgozás céljára, az érintett személyes adatok kategóriáira, valamint azokra a címzettekre vagy címzetti kategóriáira vonatkozik, akik felé az adatokat továbbították, illetve továbbítják.

Ugyanakkor ez nem korlátlan jog, és más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok egy másolatát ingyenesen megkapja. További másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Személyes adatai helyesbítéséhez való jog: A vonatkozó adatvédelmi jogszabály értelmében Ön jogosult arra, hogy Mi a prostatis és hogy továbbítják- e Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje tőlünk. Az adatkezelés céljától függően Önnek joga lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő — kiegészítését. Személyes adatai törlésére elfelejtésére való jog: A vonatkozó adatvédelmi jogszabály értelmében Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, és erre kötelezhet bennünket.

A személyes adatok korlátozására való jog: A vonatkozó adatvédelmi Mi a prostatis és hogy továbbítják- e értelmében Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását.

Adatvédelmi tájékoztató a BD* európai ügyfelei számára

Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és csak bizonyos célból kezeljük. Az adathordozhatósághoz való jog: A vonatkozó adatvédelmi jogszabály értelmében Ön jogosult arra, hogy — amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatikus módon történik — az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk.

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e tiltakozáshoz való jog: Bizonyos körülmények között Önnek joga van arra, hogy adott helyzete alapján bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen, és ilyen esetben kötelesek vagyunk megszüntetni a személyes adatainak kezelését. Ha van tiltakozáshoz való joga, és Ön él ezzel a jogával, akkor a személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ilyen célokból.

Ez az online igénylőlap lehetővé teszi, hogy kérelmet nyújtson be a GDPR szerinti jogainak gyakorlására.

Mi a prostatis és hogy továbbítják- e

Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, és megválaszoljuk kérését. Hozzáférés az online igénylőlaphoz A jog gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk az alábbi 7. A tiltakozáshoz való jog különösen akkor nem feltétlenül gyakorolható, ha a személyes adatainak kezelése egy szerződés megkötését megelőző lépésekhez vagy egy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Lehet, hogy érdekel